Rozmowa o wojnie

Brutalność wojny określa się najczęściej liczbą zabitych. Kristin Hannah mówi o niej inaczej. W sposób nieoczywisty, aczkolwiek niezwykle wymowny wskazuje, w jak wielkim stopniu dotyka ona wszystkich ludzi. Nawet tych żyjących z dala od frontu i bezpośredniej walki. Powieść Słowik to jedna z najlepszych książek ostatnich lat. Przemyślana, mądra i poruszająca wiele emocjonalnych strun. Autora jest mistrzynią we wzruszaniu czytelnika, ale tym razem na uznanie zasługuje przede wszystkim jej wkład w edukowania kolejnych pokoleń. Powieść historyczna nie należy obecnie do najpopularniejszych gatunków. Mimo to Słowik cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przedstawia bowiem historię, która choć w dużej mierze pozostaje fikcję, to jednak opisuje prawdziwą rzeczywistość. Jak najbardziej realną brutalność czasów wojny, a także jej wieloaspektowy wpływ na życie ówczesnych ludzi.

Słowik pomaga rozmawiać o wojnie

Niewielu żyjących pamięta okres II wojny światowej. Wspomnienia świadków tamtych lat można odnaleźć w:

  • pamiętnikach,
  • biografiach,
  • opowieściach przekazywanych sobie przez kolejne pokolenia.

Wielu współczesnych ludzi jest zainteresowanych wydarzeniami II wojny światowej, ale coraz trudniej znaleźć im osoby chętne do rozmowy o swoich bolesnych doświadczeniach. Mijające lata oddalają od tamtych realiów, a wiele książek traktuje o nich w suchy, nazbyt konkretny sposób. Dane dotyczące strat gospodarczych czy liczby poległych nie oddają tamtego strachu i tamtej odwagi. Nie uświadamiają, jak wówczas wyglądała codzienność. Nie pokazują, z czym mierzyli się ówcześni obywatele okupowanych krajów. Robią to takie powieści, jak Słowik. Kristin Hannah w przystępny sposób tworzy obraz Francji z okresu II wojny światowej. Pisząc o relacjach dwóch zwaśnionych sióstr, pokazuje jak bardzo działania wojenne wpływały na konkretne rodziny. I udowadnia, że podejmowane wtedy wybory nie dają się oceniać w czarno-białej perspektywie. Dzięki temu współczesnym ludziom łatwiej zrozumieć tamtą rzeczywistość. A co za tym idzie, nie ulegają pokusie wygłaszania krytycznych sądów.

Człowiek na tle wojny


Autorka Słowika mierzy się z poważnym pytaniem o wpływ wojny na jednostkę. W jej powieści nie ma miejsca na górnolotny heroizm. Jest natomiast krew i prawdziwe łzy. Nie zawsze wynikają one z przegranej, czasami są pokłosiem zaniechania działania. Ile człowiek jest w stanie zrobić dla innych? Czy obrona rodziny uzasadnia oportunizm? Do rozmowy na takie tematy Kristin Hannah zaprasza czytelnika.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com